Nieuws


Aantal berichten: 64 | laatste bericht: 2019-04-24 06:04:09

2to drive


[27-10-2017]
Sinds de start van begeleid rijden in november 2011 hebben ruim 220.000 17-jarigen het rijexamen met succes afgelegd. Zij rijden tot hun 18e onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Dit experiment, ook bekend als 2toDrive, loopt tot en met 31 oktober 2017. Oud-minister Schultz heeft eerder aangekondigd dat begeleid rijden definitief wordt ingevoerd in de wet. De wet om dat te regelen is in een vergevorderd stadium.

Ook als de definitieve wet nog niet volledig is ingevoerd, heeft het ministerie van Infrastructuur door overgangsrecht geregeld dat jongeren die op 1 november 2017 (bij de afloop van het experiment) 16 jaar en ouder zijn gewoon hun rijbewijs kunnen halen vanaf hun 17e jaar. Voor hen verandert er niets.

Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen wel starten met theorielessen, maar nog niet direct theorie-examen doen. Zij moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. Naar verwachting treedt deze wet in begin 2018 in werking, waarmee verwacht wordt dat deze jongeren in ieder geval gewoon kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.

Kandidaten die al een theorie-examen gereserveerd hebben terwijl ze pas na 31 oktober 16 jaar worden, worden persoonlijk door het CBR benaderd met de informatie dat hun reservering geannuleerd moet worden. Dat gaat om heel weinig kandidaten (ongeveer 20 kandidaten per maand die theorie-examen doen vlak na hun 16e verjaardag, voordat ze starten met hun praktijklessen).
 

Gezondheidsverklaring


[16-10-2017]
Via de volgend link kun je zien hoe je een gezondheidsveklaring kunt aanvragen:
https://www.cbr.nl/11381.pp
 

Eigen Veklaring invullen


[26-08-2017]
Welke vragen vindt u op de Eigen verklaring?
Onderstaande toelichting kan u helpen bij het beantwoorden van de vragen op de Eigen verklaring. De Eigen verklaring kunt u invullen via www.mijn.cbr,nl en betalen via iDeal.

Vanaf 1-11-2017 zelf invullen. De rijschool mag dit niet meer. Het zijn privé zaken !
 

Eigen Veklaring invullen


[26-08-2017]
1. Heeft u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? U vult ‘ja’ in als:
 u een epileptische aanval heeft gekregen
 u overdag een slaapaanval heeft gehad (zo sterk dat u niet wakker kon blijven)
 bij u een slaapstoornis is geconstateerd, zoals narcolepsie of slaapapneu
 u in de afgelopen 3 jaar flauw bent gevallen
2. Heeft u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen? U vult ‘ja’ in als u het afgelopen jaar weleens niet meer goed kon staan, bewegen of zien, omdat u duizelig of uit evenwicht was.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel? U vult ‘ja’ in als u een psychische stoornis heeft, of iets aan uw hersenen of zenuwstelsel heeft. Het gaat om een stoornis of ziekte die invloed kan hebben op hoe u zich voelt en hoe u ziet, denkt en beweegt. Ook als u nu geen klachten van uw stoornis of ziekte heeft, vult u ‘ja’ in.

Voorbeelden van psychische stoornissen, hersenziekten en zenuwziekten:
 beroerte, TIA, hersenbloeding, hersentumor, hersenletsel
 ADD en ADHD, autisme, PDD-NOS, Asperger
 ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte
 depressie, psychose, schizofrenie, angst, compulsieve stoornis
 dementie
4. Maakt u misbruik van of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? U vult ‘ja’ in als:
 u moeilijk zonder alcohol of drugs kan
 u meer dan eens heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs
 u in de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor misbruik van alcohol of drugs
 het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, omdat u alcohol of drugs misbruikt
Weet u niet of u alcohol of drugs misbruikt? Doe dan de test op jellinek.nl
Vul de vraag ook met ‘ja’ in als uw rijbewijs wegens de recidiveregeling ongeldig is verklaard.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heeft u een hart- of vaatoperatie ondergaan? U vult ‘ja’ in als:
 u suikerziekte heeft
 u een pacemaker, ICD of steunhart heeft

U vult ook ‘ja’ in als u klachten heeft die invloed hebben op hoe u denkt, ziet of beweegt. Zoals klachten door:
 hart- en vaatziektes
 hoge bloeddruk
 ziekte aan organen, zoals nieren of longen
6. Kunt u een arm, hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? U vult ‘ja’ in als u weinig kracht heeft in uw hand, arm of vingers.

U vult ook ‘ja’ in als u uw hand, arm of vingers helemaal niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld als u:
 verlamde spieren heeft of gewrichtsklachten
 een deel van een arm of hand mist
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?U vult ‘ja’ in als u weinig kracht heeft in een been of voet.

U vult ook ‘ja’ in als u uw been of voet helemaal niet kan gebruiken.
Bijvoorbeeld als u:verlamde spieren heeft of gewrichtsklachten een deel van een been of voet mist of als u hulpmiddelen bij het lopen gebruikt.
 

Eigen Veklaring invullen!!!!!


[26-08-2017]
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? U vult ‘ja’ in als u:
 wazig of minder scherp ziet
 een lui oog heeft of wiebelogen (nystagmus)
 maar een deel van de ruimte ziet

Draagt u een bril of lenzen? Vul dan alleen ‘ja’ in als u niet goed ziet mét uw bril op of lenzen in.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of heeft u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan? U vult ja in als
 U bij de oogarts komt of kwam voor staar, glaucoom of een lui oog;
 U bij de oogarts komt of kwam omdat u niet de hele ruimte ziet;
 U een laserbehandeling heeft gehad, behalve als die was om geen bril te hoeven dragen
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen? U vult ja in als:
 U medicijnen gebruikt waar u bijvoorbeeld slaperig of suf van kan worden
 U medicijnen gebruik met ernstige bijwerkingen

Vaak staat er een waarschuwing op de verpakking of in de bijsluiter. Ook op rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u medicijnen heeft waarmee u beter niet kunt rijden (klasse III). Of vraag het uw arts of apotheker.
10. Heeft u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken? U vult ja in als:
 U iets heeft dat niet in deze vragenlijst staat, maar wat wel invloed kan hebben op hoe u rijdt, zoals moeite met omkijken
 U twijfelt of u nog wel veilig kan rijden
 

Eigen Verklaring


[25-06-2017]
Iedereen is zélf verantwoordelijk voor zijn gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een examenkandidaat de gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) voor zijn rijexamen zélf invult. Zo denkt hij bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Daarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf zijn gezondheidsverklaring moet indienen. Dat kan dan niet meer door de rijopleider gebeuren.

Toelichting
Voor een rijbewijs moet een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat zijn om te rijden. Om dit te kunnen beoordelen, stelt het CBR een aantal vragen over de gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring’. Voor een bromfiets- of brommobielexamen is het indienen van zo’n formulier niet nodig.

Communicatie
Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zélf hun gezondheidsverklaring via Mijn CBR moeten indienen. Dit doen we via cbr.nl, de uitslagmail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en sociale media. Ook komt er een (papieren en digitale) flyer beschikbaar die u aan uw leerlingen kunt geven.

Voorgeschiedenis
Tot het eind van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zélf een papieren Eigen verklaring opstuurde. Nadat het CBR medisch akkoord had gegeven op deze verklaring, kon de opleider een rijexamen voor hem reserveren. Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor opleiders veranderde dat voor de kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat.

Melding na examen
Vorig jaar kwam het 2.000 keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50% minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.

Online indienen
Sinds 2013 kunnen burgers snel en gemakkelijk zelf een gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. Hiervan maakte een jaar later 14% van de burgers die een gezondheidsverklaring indienden gebruik. Dat percentage steeg naar 22% in 2016.

Vragen?
Hier vindt u de antwoorden op een aantal vragen. Heeft u andere vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact met opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 227 29 00.
 

Wachttijden cbr


[10-06-2016]
Het CBR streeft ernaar de rijexamenkandidaten tijdig te laten afrijden. De afspraken daarover worden sinds 2010 landelijk gehaald. In sommige plaatsen wordt de maximale reserveringstermijn van zeven weken echter sinds maart 2016 overschreden. Dit komt door extra drukte die ontstaan is door niet voorziene toename in de vraag naar rijexamens van 17-jarigen, extra vraag naar taxi-examens en de aantrekkende economie. Daarnaast blijkt het werven van voldoende gekwalificeerde examinatoren moeilijk te zijn.

Daarom wordt er volop extra gewerkt door de examinatoren. Ook heeft het CBR besloten de werving van nieuwe examinatoren dit jaar op te schroeven van 52 naar 64. Als deze werving slaagt, kan het CBR eind dit jaar naar verwachting weer in alle plaatsen de afspraken over de reserveringstermijnen nakomen.

Bron: CBR

 

Eigen Verklaring


[08-05-2016]
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring.

75 jaar en ouder

Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. U wilt uw rijbewijs verlengen. Dan vult u een Eigen verklaring in en gaat u naar een arts.
 

Velig met de auto op vakantie!!!!


[18-06-2013]
Wanneer je met de auto naar het buitenland op vakantie gaat moet je bepaalde veiligheidsproducten verplicht in de auto hebben. Dit kan zijn een verbanddoos, reflectievest en in Frankrijk zelfs 2 alcoholtesters. Bereid je goed voor en kijk maar eens op www.huubsmolders.nl onder het kopje acties. FIJNE en VEILIGE vakantie!!!! Hein en Jannie
 

E achter B rijbewijsregels


[26-02-2013]
Met een rijbewijs B mag u vanaf 19 januari 2013
Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (uzelf niet meegerekend).
Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter uw auto voorttrekken.
Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter uw auto voorttrekken. Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

Nieuwe regels rijbewijs BE
Met het rijbewijs BE mag u tot 19 januari 2013 een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg. Als u op of na 19 januari 2013 uw BE rijbewijs haalt, mag het gewicht van de aanhang¬wagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk.
 

Gelukkig Nieuwjaar


[01-01-2013]
Wij wensen iedereen veel veilige kilometers in 2013. Hein en Jannie
 

Theorielessen


[19-10-2012]

De nieuwe cursus theorie begint weer en wel op 29 oktober 2012.
LET OP: de theorieavonden zijn op MAANDAGAVOND van 19.00 uur tot 21.00 uur. iedereen die deze cursus wil volgen is van harte welkom.
 

Nieuw e-mailadres


[03-10-2012]
Vanaf heden hebben wij een nieuw e-mailadres en wel: janniejansen@janniejansen.nl
 

Theorielessen


[09-08-2012]
De nieuwe cursus theorie begint weer en wel op 13 augustus 2012.
LET OP: de theorieavonden zijn op MAANDAGAVOND van 19.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen die deze cursus wil volgen is van harte welkom.
 

Onze rijschool machtigen en Eigen Verklaring


[15-07-2012]
Om een T.T.T. of examen te kunnen aanvragen
moet je onze rijschool machtigen, zodat wij dat ook kunnen aanvragen.
Je gaat dan naar de site:
www.mijn.cbr.nl
Houd je DIGID code bij de hand.
Op deze site kun je:
Je rijschool machtigen.
En sinds kort kun je ook je Eigen verklaring [i] insturen.
De kosten voor de Eigen Verklaring betaal je dan via "I-DEAL betalen"
Het beste is om dit zo vlot mogelijk te regelen.
 

Theorielessen


[01-06-2012]
De nieuwe cursus theorie begint weer en wel op 4 juni 2012.
LET OP: de theorieavonden zijn verplaatst naar de MAANDAGAVOND van 19.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen die deze cursus wil volgen is van harte welkom.
 

2todrive


[27-01-2012]
Vandaag is onze eerste 17 jarige leerling geslaagd!!!!! Ricky van harte gefeliciteerd, mooi de eerste keer geslaagd.
 

Theorielessen


[07-11-2011]
De nieuwe cursus theorie begint weer op 16 november. Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur.
 

Automaat


[07-11-2011]
Vanaf vandaag is het mogelijk om bij ons ook praktijklessen te volgen in een auto met een automatische versnellingsbak.
 

[prev] 10 t/m 19 [next]
 
Geslaagden
Auto Alberto Puts
Fabienne van Leeuwen


<< week 08 2020 >>
Contact
Stadselaan 15
5555 AK Valkenswaard
[t] 040 2019238
[m] 06 20037208
Admin (alleen voor beheer)